Home

Ligging-contact

Lid worden 2021

Bestuur

Sponsers

Reglement

Jeugd

Lessen en stages

Van alles

Pouleke

Actieplan GOG

GDPR-privacywetgeving

VAN ALLES

 

VAN ALLES
Hitte en ozon: start van de waakzaamheidsfase

Vanaf 15 mei tot en met 30 september loopt de waakzaamheidsfase van het hitte- en ozonplan. Tijdens deze fase worden de temperatuur en de ozonconcentraties nauwkeuring opgevolgd. Warme zomerdagen kunnen door de hoge temperatuur en ozonpieken immers ernstige gevolgen hebben voor de gezondheid.
Sporters zijn één van de kwetsbare groepen in het kader van hitte en ozon. Ze zijn kwetsbaar omdat:
- Ze door de buitenactiviteit een grotere blootstelling hebben (bv. Marathonlopers, recreatieve atleten, fietsers, wandelaars,…).
- Ze verhoogde fysieke inspanningen leveren en daardoor onder andere een hogere ademfrequentie hebben.
- Ze soms een verlaagde risicoperceptie en perceptie van warmtegevoeligheid hebben.
- Ze mogelijk verwachten dezelfde prestaties te leveren in de warmte als op minder warme dagen.
- Ze nogal eens willen presteren omwille van de groepsdruk.
- Wedstrijden meestal doorgaan op tijdstippen wanneer de temperaturen en ozonconcentraties het hoogst zijn.
Hitte kan leiden tot symptomen gaande van (slaap)hinder, huiduitslag tot hitteslag.
Veel ozon kan dan weer leiden tot kortademigheid, irritatie van de ogen, keelpijn en hoofdpijn. Zonder bescherming kan de zon zonnebrand en een zonnesteek geven.
Daarom wil Zorg en Gezondheid graag een beroep doen op u, als organisator van sportactiviteiten of als begeleider van sporters, de nodige voorzorgsmaatregelen te nemen om de gezondheidsklachten van hittegolven en ozonpieken te beperken en om indien nodig efficiënt te kunnen optreden.
In de folder "Hittegolf en ozonpieken, aanbevelingen voor sportclubs en voor sportieve en culturele evenementen” vindt u meer over de preventie en herkenning van gezondheidsklachten veroorzaakt door
hitte en ozon. Deze folders en extra informatie vindt u op www.zorg-en-gezondheid.be/hittealarm.Heeft u een specifieke vraag over dit onderwerp? Wenst u ondersteuning of wenst u gewoon meer informatie? Neem contact op met de medisch milieukundigen Liesbeth Van Peer of Nel Van lent van Logo Mechelen.
Alvast hartelijk bedankt voor de medewerking!
Met vriendelijke groeten, Liesbeth Van Peer en Nel Van lent
Logo Mechelen
Ledennieuws

Een tijdje terug "2015 "

 

Wist je dat ?

Bewegen is gezond, daar kan niemand meer omheen. Wie actief aan sport doet en zich inschrijft bij een erkende sportclub, ontvangt een tussenkomst van .... euro, ieder kalenderjaar opnieuw van het ziekenfonds.

Dus ja tennis valt onder die noemer

Hieronder enkele links van ziekenfonds-kassen die op hun site een aanvraagformulier plaatsen die je gewoon kan copieren , dan effe een bestuurslid contacteren en bingo

Voor de liberale :http://www.liberalemutualiteit.be/407/advantages/repayments/-
/ml/10188/O1Rr/31563/tussenkomst-sport-en-fitness ontvangt een tussenkomst van 25 euro, ieder kalenderjaar

Voor de voorzorg : http://www.devoorzorg.be/antwerpen/voordelen-advies/ledenvoordelen/vrije-tijd/sport/Pages/default.aspx#tab=ctl00_PlaceHolderMain_hreftab2 Je krijgt een terugbetaling van maximaal 12,50 euro per kalenderjaar.

Voor de CM : http://www.cm.be/diensten-en-voordelen/vakantie-en-vrije-tijd/sport-en-vrije-tijd/sport.jsp Deze tegemoetkoming bedraagt maximaal 15 euro per jaar.

Ook de onafhankelijke mutualiteit subsidieert de lidmaatschap van een sportclub a rato van 15 € per jaar. De nodige formulier is te vinden op:
                                    www.partena-onlinekantoor.be

Bij ongeval , verwonding , enz

ik heb kunnen vaststellen dat de online aangifte van Ethias weer een beetje meer uitgebreid is.

Ik geef jullie allen nog even de laatste versie van de procedure te volgen bij een aangifte van een ongeval.

 

1. Je gaat naar de website van ethias www.ethias.be

2. Ongeveer in het midden van het scherm staat een rood blokje met daarin "Beveiligd extranet"- klik hierop

3. Rechts op de pagina staat "gebruikerstoegang" - vul deze gevenes in!

Identificatie:  XTD984099

  Paswoord: JOGGING

4. In de linkerkolom neem je het onderdeel "sportongeval" en klik je dan op "aangifte schadegeval".

5. Scherm volgen en invullen.

  Polis:  polisnummer eindigend op .....36 SC is voor vrijwilligers van btk die iets voorhebben

 (en geen vtv lid zijn) , polisnummer eindigend op   .....35 SC is voor spelers (vtv leden)

Clubnummer : 0131

  Datum + uur van ongeval invullen

  Onderaan op "nieuwe aangifte" drukken 

Volledige aangifteformulier invullen met gegevens van slachtoffer en ongeval dat je ontvangen hebt.

6. Wanneer het document ingevuld is op verzenden klikken (ZEER belangrijk want anders komt het niet aan bij Ethias)

Nieuw sinds dit jaar!

7. Nadien kan je terug via punt 5 hierboven in het dossier gaan en dan via de knop communicatie (DIT IS NIEUW -

  slachtoffer moet dit dus niet meer zelf opsturen naar Ethias maar ik kan dit nu ook zelf toevoegen) "kan je het

medisch attest van 1ste waarnemingen" invoegen. DIT MOET HET SLACHTOFFER STEEDS AAN MIJ BEZORGEN.

   HET   SLACHTOFFER MOET DIT AAN DE SPOEDAFDELING, BEHANDELEND ARTS OF HUISDOKTER VRAGEN.

  DIT MOET ZO SNEL MOGELIJK AAN MIJ AANGELEVERD WORDEN!

8. Nadien zal het slachtoffer per post gecontacteerd worden door Ethias.

Te bezorgen aan ;

Hilde Jansen / Eisenhowerlaan 17 / 2820 Bonheiden

Voila hoe de procedure eruitziet moesten jullie hierover vragen krijgen.

 

 

 

Een tijdje terug "2016 "

 

 

 

 

     
Provinciale en Belgische Kampioenenploeg 55 + seizoen 2016

 

Provinciale en Belgische Kampioenenploeg 65 + seizoen 2018